หน้าหลัก

 

 

cropped-LogoUravej512x512.jpgสมาคมอุรเวช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์”

วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 ณ รพ.ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ดาวน์โหลด : จดหมายขอเชิญร่วมเข้าอบรมใบแสดงความจำนงค์


วันที่ 11 -15 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบรี
ดาวน์โหลด : จดหมายขอเชิญร่วมเข้าอบรม, ใบแสดงความจำนงค์